Nazwa: FASROCK
Segment: Budownictwo Ogólne
Rodzaj: Płyta
Numer: 1.11

Podstawowe właściwości:

 • współczynnik przewodzenia ciepła:L obl. = 0,039 [W/mK]
 • produkt niepalny
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego
  ľ=1,0

Pozostałe właściwości:

 • wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni płyty
  nie mniej niż 15 kPa,
 • ściśliwość pod obciążeniem 40 kPa nie więcej niż 15 %,
 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu co najmniej 40 kPa,
 • wytrzymałość na ścinanie co najmniej 20 kPa.
 • płaskość: maksymalne odchylenie od powierzchni płaskiej wynosi 3mm
 • prostokątność: maksymalne odchylenie na długości 500mm wynosi 3mm.
 • krótkotrwała nasiąkliwość wodą nie więcej niż 300 g/m2
 • ogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku as (przy grubości 50 mm
  125 Hz
  250 Hz
  500 Hz
  1000 Hz
  2000 Hz
  4000 Hz
  0,27
  0,84
  1,00
  0,96
  0,94
  0,89
 • gęstość objętościowa nominalna powyżej 120 kg/m3

 

Przeznaczenie:

Płyty FASROCK przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych systemami ocieplenia z cienkowarstwową wyprawą zewnętrzną - metodą lekką mokrą. Nadają się zarówno do stosowania w obiektach nowo wznoszonych, jak i do termorenowacji obiektów istniejących. Zapewniają izolację cieplną, akustyczną i ochronę przeciwpożarową.

Sposób pakowania

wymiary
grubość
R
ilość m2
w paczce
ilość m2
w paczce
[mm]
[mm]
[m2K/W]
[szt.]
[m2]

1000 x 500

20

0,50

8

4,0

1000 x 500

30

0,75

6

3,0

1000 x 500

40

1,00

6

3,0

1000 x 500

50

1,25

4

2,0

1000 x 500

60

1,50

4

2,0

1000 x 500

80

2,05

3

1,5

1000 x 500

100

2,55

2

1,0

1000 x 500

120

3,05

2

1,0

1000 x 500

140

3,55

2

1,0

1000 x 500

150

3,80

2

1,0

1000 x 500

160

4,10

2

1,0

1000 x 500

180

4,60

2

1,0

 

 

Dokumenty formalno-prawne

Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
nr AT-15-2583/99,
Atest Higieniczny nr HK/B/1425/01/99 wydany przez Państwowy Zakład Higieny