Nazwa: ECOROCK
Segment: Budownictwo Ogólne
Rodzaj: System
Numer: 1.13

Podstawowe właściwości:

 • współczynnik przewodzenia ciepła:L obl. = 0,039 [W/mK]
 • produkt niepalny
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego
  ľ=1,0

Pozostałe właściwości:

 • wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni płyty
  nie mniej niż 15 kPa,
 • ściśliwość pod obciążeniem 40 kPa nie więcej niż 15 %,
 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu co najmniej 40 kPa,
 • wytrzymałość na ścinanie co najmniej 20 kPa.
 • płaskość: maksymalne odchylenie od powierzchni płaskiej wynosi 3mm
 • prostokątność: maksymalne
 • odchylenie na długości 500mm wynosi 3mm.
 • krótkotrwała nasiąkliwość wodą nie więcej niż 300 g/m2
 • pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku (przy grubości 50 mm)
  125 Hz
  250 Hz
  500 Hz
  1000 Hz
  2000 Hz
  4000 Hz
  0,27
  0,84
  1,00
  0,96
  0,94
  0,89
 • gęstość objętościowa nominalna powyżej 120 kg/m3

 

Przeznaczenie:

System ECOROCK przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych obiektów nowo wznoszonych, jak i ocieplania obiektów istniejących.

System ECOROCK zapewnia w każdych warunkach doskonałą izolację cieplną i akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową dowolnego obiektu.


Składniki systemu:

Składniki wchodzące w skład systemu ECOROCK-L oraz zakładane zużycie materiałów na 1m2 ocieplenia:

 • zaprawa klejąca ZK-ECOROCK: 5 [kg/m2]
 • fasadowa płyta FASROCK: 1 [m2]
 • łączniki mechaniczne z rdzeniem stalowym WB-ECOROCK (wbijane) lub
  WK-ECOROCK (wkręcane) 8 [kg/m2]
 • zaprawa zbrojąca ZZ-ECOROCK: 6 [kg/m2]
 • siatka zbrojąca z włókna szklanego SZ-ECOROCK: 1,1 [m2]
 • podkład tynkarski PT-ECOROCK: 0,3 [kg/m2]
 • tynk mineralny BR lub DR-ECOROCK: granulacja 3 mm 4,0 [kg/m2]
  granulacja 2 mm 3,5 [kg/m2]
  granulacja 1,5 mm 2,5 [kg/m2]

 

 

Sposób pakowania

wymiary
grubość
R
ilość m2
w paczce
ilość m2
w paczce
[mm]
[mm]
[m2K/W]
[szt.]
[m2]

1000 x 500

20

0,50

8

4,0

1000 x 500

30

0,75

6

3,0

1000 x 500

40

1,00

6

3,0

1000 x 500

50

1,25

4

2,0

1000 x 500

60

1,50

4

2,0

1000 x 500

80

2,05

3

1,5

1000 x 500

100

2,55

2

1,0

1000 x 500

120

3,05

2

1,0

1000 x 500

140

3,55

2

1,0

1000 x 500

150

3,80

2

1,0

1000 x 500

160

4,10

2

1,0

1000 x 500

180

4,60

2

1,0

 

 

Dokumenty formalno-prawne

Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej nr AT-15-3056/2000,
Atest Higieniczny nr B-1669/97 wydany przez Państwowy Zakład Higieny