Nazwa: ECOROCK-L
Segment: Budownictwo Ogólne
Rodzaj: System
Numer: 1.14

Podstawowe właściwości:

 • współczynnik przewodzenia ciepła:L obl. = 0,039 [W/mK]
 • produkt niepalny
 • współczynnik oporu dyfuzyjnego
  ľ=1,0

Pozostałe właściwości:

 • wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni płyty
  nie mniej niż 100 kPa,
 • ściśliwość pod obciążeniem 40 kPa nie więcej niż 15 %,
 • naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu co najmniej 40 kPa,
 • wytrzymałość na ścinanie co najmniej 30 kPa.
 • płaskość: maksymalne odchylenie od powierzchni płaskiej wynosi 3mm
 • prostokątność: maksymalne odchylenie na długości 500mm wynosi 3mm.
 • krótkotrwała nasiąkliwość wodą nie więcej niż 300 g/m2
 • gęstość objętościowa nominalna poniżej 120 kg/m3

 

Przeznaczenie:

System ECOROCK-L przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych obiektów nowo wznoszonych, jak i ocieplania obiektów istniejących.

Zastosowanie płyt z wełny mineralnej FASROCK L o specjalnym prostopadłym układzie włókien do pewnych powierzchni pozwala na ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie łączników mechanicznych.

System ECOROCK-L zapewnia w każdych warunkach doskonałą izolację cieplną i akustyczną oraz ochronę przeciwpożarową dowolnego obiektu.

Składniki systemu:

Składniki wchodzące w skład systemu ECOROCK-L oraz zakładane zużycie materiałów na 1m2 ocieplenia:

 • zaprawa klejąca ZK-ECOROCK: 6 [kg/m2]
 • fasadowa płyta FASROCK: 1 [m2]
 • zaprawa zbrojąca ZZ-ECOROCK: 6 [kg/m2]
 • siatka zbrojąca z włókna szklanego SZ-ECOROCK: 1,1 [m2]
 • podkład tynkarski PT-ECOROCK: 0,3 [kg/m2]
 • tynk mineralny BR lub DR-ECOROCK: granulacja 3 mm 4,0 [kg/m2]
  granulacja 2 mm 3,5 [kg/m2]
  granulacja 1,5 mm 2,5 [kg/m2]

Elementy dodatkowe sytemu:

 • listwa cokołowa: LC-ECOROCK
 • listwa wentylacyjna: LW-ECOROCK
 • listwa okapnikowa: LO-ECOROCK
 • listwa narożna: LN-ECOROCK
 • listwa narożna z siatką: LNS-ECOROCK
 • złącze listwy cokołowej: ZL-ECOROCK
 • farba silikonowa: FS-ECOROCK
 • listwa przyokienna: LP-ECOROCK
 • łącznik do mocowania listew cokołowych: ŁC-ECOROCK
 • łączniki mechaniczne z rdzeniem stalowym: WBL lub WKLSposób pakowania

wymiary
grubość
R
ilość m2
w paczce
ilość m2
w paczce
[mm]
[mm]
[m2K/W]
[szt.]
[m2]
1200 x 200
40
1,00
12
2,88
1200 x 200
50
1,25
8
1,92
1200 x 200
60
1,50
8
1,92
1200 x 200
80
2,05
6
1,44
1200 x 200
100
2,55
4
0,96
1200 x 200
120
3,05
4
0,96
1200 x 200
140
3,55
4
0,96
1200 x 200
150
3,80
4
0,96
1200 x 200
160
4,10
4
0,96
1200 x 200
180
4,60
4
0,96
1200 x 200
200
5,10
4
0,96
1200 x 200
220
5,60
4
0,96
1200 x 200
240
6,15
4
0,96
 

Dokumenty formalno-prawne

Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Techniki Budowlanej
nr AT-15-3056/2000,
Atest Higieniczny nr B-1669/97 wydany przez Państwowy Zakład Higieny