Nazwa: SYSTEM DACHTROCK SPS
Segment: Dachy płaskie
Rodzaj: Płyty spadkowe
Numer: 2.05


Składniki systemu

System DACHROCK SPS składa się z dwóch rodzajów płyt:

 • Płyty DACHROCK SP (płyty spadkowe) - płyty przeznaczone do kształtowania jednokierunkowego spadku z różnym nachyleniem; zastosowanie płyt spadkowych odprowadza wodę do rynien lub koryta zlewowego,
 • Płyty DACHROCK KSP (płyty kontrspadkowe) - płyty z dwukierunkowym spadkiem przeznaczone do kształtowania kontrspadków w dachach o nachyleniu do 2%, 3%
  i 5%; zastosowanie płyt kontrspadkowych razem z płytami spadkowymi ułatwia skierowanie wody opadowej na dachu do wpustów wewnętrznych (odwodnienie wewnętrzne dachu).

Płyty MONROCK MAX stosowane są jako warstwa zasadnicza ocieplenia ułożona jako podkładowa pod płytami spadkowymi DACHROCK SP i DACHROCK KSP. Warstwa z płyt MONROCK MAX równa jest projektowanej grubości termoizolacji dachu.

Dodatkowe elementy

Dodatkowymi elementami systemu DACHROCK SPS oferowanymi przez Rockwool Polska są:

 • kliny dachowe do attyk,
 • bloczki trapezowe do wypełnienia
 • blachy trapezowej dachu płaskiego w celu podniesienia izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych Rw,
 • łączniki do mocowani mechanicznego,
 • klej bitumiczny na zimno KB-MONROCK,
 • Folia paroizolacyjna ROCKWOOL,
 • Plan Ułożenia Systemu Płyt Spadkowych (PUSPS) na dachu dołączany do każdej dostawy.

Przeznaczenie:

System Dachrock SPS służy do kształtowania spadków na dachu
a w konsekwencji do odprowadzania wody do rynien i wpustów dachowych. Układa się go bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe.
Mocowanie systemu do podłoża może być następujące:

 • mocowanie mechanicznie: za pomocą łączników do podłoża (blacha trapezowa, beton, drewno)
 • klejenie: na zimno klejem bitumicznym, na gorąco lepikiem bitumicznym lub klejem poliuretanowym

Skutecznym rozwiązaniem mocowania płyt spadkowych jest dach balastowy z warstwą dociążającą, np. ze żwiru płukanego.

Struktura kontrspadku

Rzut 1/4 elementu kontrspadku. Przykładowy plan ułożenia kontrspadku o długości 15 m dla dachu o nachyleniu 2%. Kontrspadek składa się z modułów od A do P.

 

 

 

Dokumenty formalno-prawne

Płyty produkowane zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB: AT-15-2583/97