CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
NR CZ ITB - 55/1998
ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Płyty styropianowe PS-E FS 12 stosuje się jako element izolacyjny i wypełniający w miejscach bez przenoszenia obciążeń mechanicznych. Stosuje się je do izolacji murowanych ścian trójwarstwowych, szkieletowych ścian działowych, stropodachów wentylowanych, podłóg na legarach oraz ścian docieplanych metodą lekką-suchą.

 

CHARAKTERYSTYKA

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,040 W/mK (w temp. 20 stopni C)
- wymagany
l = 0,038 W/mK w temp. 20 stopni C)
- osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty styropianowe PS-E FS 12 są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:
1,80 % - wymagana
0,97 % - osiągana

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Płyty styropianowe PS-E FS 12 przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 18 do 36 mg/(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
60,0 kPa - wymagane
68,7 kPa - osiągane

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
80,0 kPa - wymagana
125,0 kPa - osiągana

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty styropianowe PS-E FS 12 jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B: 20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.

WYMIARY
Format 1000 x 500 mm (standard), grubość od 20 do 500 mm co 10 mm.