CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR CZ ITB - 55/1998 ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Płyty styropianowe PS-E FS 15 stosuje się do docieplania ścian metodą lekką-mokrą lub jako element izolacyjny i konstrukcyjny w klejonych płytach warstwowych.

 

CHARAKTERYSTYKA

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,040 W/mK (w temp. 20oC) - wymagany
l = 0,037 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty styropianowe PS-E FS 15 są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:
wymagana - 1,80 %
osiągana - 0,65 %

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Płyty styropianowe PS-E FS 15 przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 18 do 36 mg/(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
wymagane - 80,0 kPa
osiągane - 154,0 kPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
wymagana - 100,0 kPa
osiągana - 231,7 kPa

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty styropianowe PS-E FS 15 jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B: 20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.

WYMIARY
Format 1000 x 500 mm (standard), grubość od 10 do 500 mm co 10 mm
Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm