CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR CZ ITB - 55/1998 ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Płyty styropianowe PS-E FS 20 stosuje się do izolacji stropów pod wylewki betonowe, stropodachów oraz do ogrzewania podłogowego.

 

CHARAKTERYSTYKA

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,040 W/mK (w temp. 20oC) - wymagany
l = 0,035 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty styropianowe PS-E FS 20 są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:
wymagana - 1,50 %
osiągana - 0,65 %

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Płyty styropianowe PS-E FS 20 przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 10 do 24 mg/(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
wymagane - 100,0 kPa
osiągane - 195,3 kPa 5.

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
wymagana - 150,0 kPa
osiągana - 305,1 kPa

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty styropianowe PS-E FS 20 jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B:20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.

WYMIARY
Format 1000 x 500 mm (standard), grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
Krawędzie płyt mogą być niefrezowane lub też frezowane na dwa sposoby: na zakładkę lub na pióro-wpust.

WYMIARY PŁYT FREZOWANYCH
W przypadku płyt frezowanych ważna jest tzw. powierzchnia krycia Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm, grubość od 50 do 150 mm co 10 mm.