CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
NR CZ ITB - 55/1998
ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Płyty izolacyjne STYROTAK stosuje się jako samomocujący między krokwiami i bezodpadowy element izolacyjny w dachach drewnianych oraz do izolacji ścian i konstrukcji szkieletowych.

 

CHARAKTERYSTYKA

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,040 W/mK (w temp. 20oC) - wymagany
l = 0,032 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty izolacyjne STYROTAK są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:
wymagana - 1,80 %
osiągana - 0,7 %

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Płyty izolacyjne STYROTAK przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 18 do 36 mg/(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
- nie normalizuje


WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
- nie normalizuje się

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty styropianowe PS-E FS 20 jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B:20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.

WYMIARY
Format 980 x 640 mm (powierzchnia krycia 960 x 620 mm), grubość od 80 do 200 mm co 20 mm.