ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Płyty izolacyjne STYROTOP stosuje się jako izolację termiczną dachów płaskich i lekko spadzistych o podłożach z płyt żelbetowych lub z blachy fałdowej. Płyty STYROTOP produkowane są na bazie płyt styropianowych PS-E FS 15, PS-E FS 20 i PS-E FS 30 poprzez jedno lub dwustronne laminowanie warstwą papy podkładowej z zakładkami.

 

CHARAKTERYSTYKA

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,035 W/mK (w temp. 20oC) - wymagany
l = 0,033 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty izolacyjne STYROTOP są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:
0,65 % dla PS-E FS 20
0,39 % dla PS-E FS 30

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
195,3 kPa dla PS-E FS 20
331,1 kPa dla PS-E FS 30

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
264,8 kPa dla PS-E FS 20
358,0 kPa dla PS-E FS 30

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty styropianowe STYROTOP produkowane są na bazie styropianu samogasnącego zgodnie z normą PN-B: 20130/99.

WYMIARY
Moduł w formacie 2000 x 1000 mm lub 1000 x 1000 mm , zakładka 80 lub100 mm.