CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
NR CZ ITB - 55/1998
ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Płyty izolacyjne STYROPLUS stosuje się jako płyty elewacyjne w budynkach o konstrukcji szkieletowej.

 

CHARAKTERYSTYKA

Płyty izolacyjne STYROPLUS dzięki odpowiedniemu frezowaniu powierzchni umożliwiają wentylowanie przestrzeni pomiędzy konstrukcją szkieletową a warstwą izolacyjną w celu zapobieżenia zawilgocenia ścian.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,037 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty izolacyjne STYROPLUS są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:
wymagana - 1,80 %
osiągana - 0,65 %

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Płyty izolacyjne STYROPLUS przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 18 do 36 mg/(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
wymagane - 80,0 kPa
osiągane - 154,0 kPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
wymagana - 100,0 kPa
osiągana - 214,9 kPa

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty izolacyjne STYROPLUS jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B:20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia.

WYMIARY
(dotyczy płyt niefrezowanych)
Format 1000 x 500 mm (standard), grubość od 10 do 500 mm co 10 mm

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
Krawędzie płyt STYROPLUS mogą być frezowane na zakładkę. Zalecane jest stosowanie frezowanych płyt STYROPLUS.

WYMIARY PŁYT FREZOWANYCH
W przypadku płyt frezowanych ważna jest tzw. powierzchnia krycia
Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm, grubość od 50 do 150 mm co 10 mm.