ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98

PRZEZNACZENIE

Płyty izolacyjne STYRODREN stosuje się jako płyty osłonowe izolacji przeciwwilgociowej oraz jako izolację termiczną ścian fundamentowych.

 

CHARAKTERYSTYKA

Płyty izolacyjne STYRODREN dzięki zabezpieczonym geowłókniną drenom odprowadzają wodę z gruntu, stanowiąc doskonałą osłonę izolacji przeciwwilgociowej jednocześnie izolują termicznie ściany fundamentowe.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,037 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Płyty izolacyjne STYRODREN są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:
wymagana - 1,50 %
osiągana - 0,65 %

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ
Płyty izolacyjne STYRODREN przepuszczają parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 10 do 24 mg/(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:
wymagane - 100,0 kPa
osiągane - 195,3 kPa

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE
Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:
wymagana - 150,0 kPa
osiągana - 264,8 kPa

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Płyty izolacyjne STYRODREN jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B:20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia.

WYMIARY
(dotyczy płyt niefrezowanych)
Format 1000 x 500 mm (standard), grubość od 50 do 500 mm co 10 mm

WYMIARY PŁYT FREZOWANYCH
W przypadku płyt frezowanych ważna jest tzw. powierzchnia krycia
Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm, grubość od 50 do 150 mm co 10 mm.