ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NR 1108/94
APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99
ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)

PRZEZNACZENIE

Styropian elastyczny STYROFLEX (tzw. tłumiący kroki) stosuje się do izolacji akustycznej stropów w technologii podłogi pływającej w pomieszczeniach o obciążeniu użytkowym do 2 kN/m2

 

CHARAKTERYSTYKA

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA DLw
17/15 mm - DLw = 22 dB
22/20 mm - DLw = 27 dB
27/25 mm - DLw = 29 dB
33/30 mm - DLw = 31 dB
38/35 mm - DLw = 32 dB
43/40 mm - DLw = 34 dB

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA
l = 0,045 W/mK (w temp. 20oC) - osiągany

CHŁONNOŚĆ WODY
Styropian elastyczny STYROFLEX jest naturalnie hydrofobowy

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE
Styropian elastyczny STYROFLEX stosuje się w pomieszczeniach użytkowych o obciążeniu użytkowym do 2,5 kN/m2

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA
Styropian elastyczny STYROFLEX jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B:20130/99 posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn. gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.

WYMIARY
Format 1000 x 500 mm, grubość (nominalna / po wbudowaniu) 17/15, 22/20, 27/25, 33/30, 38/35, 43/40 mm.