W budownictwie nie ma właściwie innego materiału izolacyjnego, który byłby częściej spotykany aniżeli styropian, we wszystkich rodzajach budynków i niemal wszystkich przegrodach, jako izolacja termiczna i akustyczna.

O wielkiej popularności i przydatności tego materiału decyduje szczególne połączenie właściwości fizycznych:

 • lekkość, a jednocześnie relatywnie duża wytrzymałość mechaniczna,
 • wysoka izolacyjność cieplna,
 • łatwość obrabiania,
 • całkowita nieszkodliwość dla zdrowia ludzkiego,
 • odporność chemiczna,
 • odporność na zawilgocenie.

Bardzo mała gęstość masowa styropianu Termo Organika wynika ze struktury komórkowej tego materiału. W jednym metrze sześciennym tego materiału izolacyjnego znajduje się 3-6 miliardów zamkniętych komórek. Są one wypełnione nieruchomym powietrzem, jednym z najlepszych, znanych nam naturalnych materiałów izolacyjnych. Dzięki temu, że powietrze znajduje się w porach zamkniętych, płyty izolacyjne z tego materiału charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodności cieplnej.

Przy wytwarzaniu styropianu Termo Organika stosuje się występujący w naturze związek o nazwie Pentan. Ten porotwórczy środek jest następnie zastępowany przez powietrze podczas kolejnych etapów procesu produkcyjnego. Styropian jest materiałem nieszkodliwym dla zdrowia ani dla środowiska naturalnego, stąd więc oprócz budownictwa stosowany jest powszechnie także w przemyśle spożywczym.

Styropian to potoczna nazwa materiału uzyskiwanego przez spienianie granulek polistyrenu. Proces ten nazywa się również ekspandowaniem i stąd też skrótowe oznaczenie styropianu wg Polskiej Normy to symbol: PS-E, tj. Poli-Styren Ekspandowany.

Własności fizyczne izolacyjnych płyt ze styropianu, podział na odmiany, sposób oznaczania są ściśle określone przez polską normę PN-B-20130:1999. Styropian dzielony jest na odmiany zależnie od gęstości objętościowej materiału. Z odmianą styropianu związany jest ściśle współczynnik przewodności cieplnej oraz wytrzymałość mechaniczna, decydująca o sposobie zastosowania płyt.

Oferowany przez nas produkt:

 • jest lekki i trwały,
 • posiada doskonałe właściwości izolacyjne,
 • jest nieszkodliwy dla środowiska, biologicznie obojętny,
 • nie zatrzymuje wilgoci,
 • może być stosowany w temperaturze -40°C do +80°C,
 • jest chemicznie neutralny, nie wydziela żadnych substancji szkodliwych,
 • nie ulega rozkładowi przez mikroorganizmy,

W zależności od gęstości proponujemy następujące odmiany styropianu:

 • TERMO-12 (PS-E FS 12) - płyty styropianowe samogasnące o gęstości min. 12 kg/m3
  Zastosowanie: Izolacja w miejscach bez obciążeń mechanicznych np.: ściany szczelinowe, szkieletowe ściany działowe, stropodachy wentylowane, podłogi na legarach, wypełnienie laminatów, oraz do metody lekkiej suchej.
 • TERMO-15 (PS-E FS 15) - płyty styropianowe o gęstości min. 15 kg/m3
  Zastosowanie: Izolacja w miejscach mało obciążonych mechanicznie np.: jako izolacja termiczna w metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypełnienie w płytach warstwowych.
 • TERMO-20 (PS-E FS 20) - płyty styropianowe o gęstości min. 20 kg/m3
  Zastosowanie: Przenoszenie większych obciążeń mechanicznych np.: izolacja termiczna podłóg w halach przemysłowych, na parkingach, w garażach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego
 • TERMO-30 (PS-E FS 30) - płyty styropianowe o gęstości min. 30 kg/m3
  Zastosowanie: Przenoszenie większych obciążeń mechanicznych np.: izolacja termiczna podłóg w halach przemysłowych, na parkingach, w garażach, jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania podłogowego oraz jako wypełnienie nasypów w budownictwie drogowym i konstrukcjach inżynierskich.

Polska Norma określa sposób znakowania płyt styropianowych przeznaczonych dla budownictwa np.: PŁYTY STYROPIANOWE (PS-E) PN-B-20130:1999 FS 20 1000×500×50 co oznacza:

 1. PS-E - płyty ze styropianu (polistyrenu ekspandowanego),
 2. PN-B-20130:1999 - numer normy przedmiotowej produktu,
 3. FS - wyrób samogasnący,
 4. 20 - przykładowa odmiana odpowiadająca gęstości objętościowej materiału (kg/m3).
 5. 1000×500×50 - standardowy wymiar płyt w milimetrach.