Budownictwo drogowe - w okresach zimowych, mróz może przenikać do podłoża dróg, traktów kolejowych, lotnisk, parkingów, itd. Kiedy do tego dochodzi, istnieje możliwość wysadzenia gruntu i górne warstwy nawierzchni lub szyny kolejowe mogą zostać zniekształcone. Na wiosnę, kiedy grunt rozmarznie, następuje zjawisko odwrotne - podłoże kurczy się. To rozszerzanie się i kurczenie może też wpływać ujemnie na zdolność przenoszenia obciążeń wywieranych na nawierzchnię. W rezultacie, raczej wcześniej niż później, nastąpi uszkodzenie powierzchni lub traktu kolejowego.

Bloki i płyty ze spienionego polistyrenu posiadają bardzo niski współczynnik przewodności cieplnej (kilkakrotnie niższy od ziemi), wysoką wytrzymałość na ściskanie, niską chłonność wody oraz w różnych warunkach temperaturowych są stabilne wymiarowo i dlatego mogą być używane jako materiał termoizolacyjny w budownictwie drogowym, jako:

  • Lekkie wypełnienie nasypów drogowych. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty budowy, oraz przyśpiesza realizację inwestycji.
  • Warstwa izolująca przed penetracją niskich temperatur do wewnątrz konstrukcji drogowej. Tego typu rozwiązanie upraszcza proces budowlany, eliminując kosztowną i pracochłonną wymianę gruntu pod konstrukcją drogową

Do budownictwa drogowego należy stosować polistyren ekspandowany wysokiej gęstości minimum 30 kg/m3. Zalecane jest stosowanie elementów o obniżonej chłonności wody i zwiększonej wytrzymałości na ściskanie - TERMO-W, TERMO-X