Płyty styropianowe dźwiękochłonne TERMO-D dzięki specjalnej technologii wytwarzania i późniejszej skomplikowanej obróbce mechanicznej, zyskują unikalne własności mechaniczne i dlatego są najlepiej tłumiącym dźwięki uderzeniowe materiałem izolacyjnym. Płyty styropianowe TERMO-D przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających.


Podstawowe zalety:

  • bardzo dobra izolacyjność akustyczna,
  • mała ściśliwość,
  • znakomite parametry izolacji cieplnej,
  • łatwość obróbki,

Zastosowanie:

Płyty styropianowe dźwiękochłonne TERMO-D mogą być stosowane w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, w budynkach użyteczności publicznej i ogólnego przeznaczenia (nowo budowanych lub modernizowanych), gdzie wymagane jest zmniejszenie poziomu uderzeniowego dla płyty stropowej. Płyty styropianowe TERMO-D przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających. Płyty te można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 2,5 kN/m2 według PN-82/B-02003. Płyty styropianowe TERMO-D można stosować w podłogach ogrzewanych.

 

 

 

 

 

Warunki techniczne stosowania wyrobu:

Podłoże (strop) przed ułożeniem warstwy izolacji akustycznej z płyt styropianowych elastycznych TERMO-D powinno być czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 milimetrów przy pomiarze 2 metrową łatą. Przed ułożeniem płyt styropianowych ściany pomieszczeń powinny być otynkowane.

Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę ochronną np.: folię polietylenową grubości minimum 0,1 milimetra lub papy asfaltowej podkładowej, na zakład o szerokości 10 centymetrów, z wywinięciem na pasy brzegowe. Zaleca się stosowanie pasów brzegowych z elastycznego styropianu o grubości 10 milimetrów.

Grubość podkładu podłogowego nie powinna być mniejsza niż 30 milimetrów i dostosowana do marki stosowanej zaprawy, obciążeń użytkowych pomieszczenia i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

 

Dopuszczenia:

  • Aprobata Techniczna: ITB-AT-15-4776/2001
  • Certyfikat zgodności Nr ITB-55/2001
  • Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/2153/01/2000