Płyty styropianowe termoizolacyjne TERMO-P to płyty styropianowe PS-E FS 20 jedno lub dwustronnie oklejone papą podkładową na welonie szklanym z odpowiednim zakładem montażowym. Płyty termoizolacyjne TERMO-P produkowane są w wymiarach 1000×500/1000 o grubościach od 52 do 252 co 10 [mm] ( w tym grubość warstwy papy z klejem 2 [mm]).

Zastosowanie:

Płyty styropianowe TERMO-P przeznaczone są do wykonywania izolacji cieplnej dachów, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, o kącie nachylenia nie przekraczającym 20 %. Płyty mogą być układane na podłożach betonowych lub z blachy trapezowej. Przy doborze płyt izolacyjnych TERMO-P należy uwzględniać wymagania zawarte w PN-EN ISO 6946 oraz wartości współczynnika przewodności cieplnej zgodnie z PN-B-20130:1999.

Płyty styropianowe TERMO-P mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych.

Płyta styropianowa TERMO-P nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...).

Przykłady zastosowań:

Dach płaski z blachy trapezowej z zastosowaniem płyt TERMO-P

Opis warstw:

 1. blacha trapezowa,
 2. paroizolacja,
 3. płyty styropianowe TERMO-P,
 4. hydroizolacja.

Żelbetowy dach płaski z zastosowaniem płyt TERMO-P

Opis warstw:

 1. tynk wewnętrzny,
 2. strop żelbetowy,
 3. paroizolacja,
 4. płyty styropianowe TERMO-P,
 5. hydroizolacja.

Dane techniczne:

Cecha Jednostka Wartość
gęstość pozorna kg/m3 min. 20
współczynnik przewodzenia ciepła ldekl W/mK max. 0,04
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu kPa min. 100
obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm N 1000

Dopuszczenia

 • Aprobata Techniczna nr AT/2001-11-0200,
 • Atest Higieniczny nr HK/B/0766/01/2001.