TERMO-X żółte płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej zaprojektowane do specjalnych zastosowań termoizolacyjnych. Posiadają parametry stawiane nowoczesnej izolacji termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach. Producentem płyt jest firma Vebofoam z Belgii.

Podstawowe zalety:

  • łatwość obróbki,
  • jednolita struktura,
  • odporność na wilgoć,
  • znakomite parametry izolacji cieplnej,
  • odporność na korozję biologiczną.

Zastosowanie:

TERMO-X 2500 T/G* izolacja nakrokwiowa dachów skośnych
TERMO-X 2500 V i L* izolacja podłóg, ścian piwnic, dachów odwróconych
TERMO-X 3000 V i L* izolacja parkingów, lodowisk i innych powierzchni silnie obciążonych
TERMO-X 2500 R V* izolacja cokołów, ścian zewnętrznych budynku
TERMO-X 2500 W V i L* tworzywo konstrukcyjne przystosowane do klejenia okładzin ceramicznych
* - oznaczenia: T/G - pióro-wpust, V - bok gładki, L - zakładka, R - powierzchnia szorstka, W - powierzchnia wytłaczana.

Dane techniczne:

Właściwość Jednostka TERMO-X 2500 TERMO-X 3000
gęstość objętościowa kg/m3 30 32
współczynnik przewodzenia ciepła l W/mK 0,027 0,027
naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu kPa 300 330
chłonność wody po 28 dniach kg/m3 0,02 0,02
zdolność samogaśnięcia   samogasnący

 

Dopuszczenia

  • Aprobata Techniczna: AT-2001-11-0138
  • Certyfikat zgodności Nr Z/65/01/2001
  • Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr
  • HK/B/2154/01/2000