Preparat do impregnacji fasad

Preparat do impregnacji fasad bezb.

Preparat do impregnacji piwnic i podłóg

Środki czysz. i ren. do murów i drewna

Środki do usuwania mchu i porostów

Preparat do walki z wilgocią w mieszkaniach

Środek grzybobójczy