Określenie materiału:
Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa SUPRABIT jest wielofazowym układem rozproszonym składającym się z mieszaniny asfaltu, kauczuku, wypełniaczy mineralnych, środków wulkanizujqcych i wody, stanowiącej ośrodek rozproszenia.

W temperaturze ok. 20°C jest gęstopłynną, jednorodną, bezwonną cieczą koloru brunatnego. Materiał ten jest niepalny, nietoksyczny i nie zawiera lotnych rozpuszczalników organicznych.

Charakterystyka techniczna:

 • wygląd zewnętrzny-masa koloru brunatnego o konsystencji gęsto-płynnej bez widocznych zbryleń, grudek i zanieczyszczeń mechanicznych,
 • ciężar właściwy - ok.1,05 g/cm3,
 • zawartość wody - około 40 %,
 • odczyn pH - powyżej 8,
 • zawartość substancji mineralnych- ok.3 %,
 • odporność na wstrząsy mechaniczne
 • brak zmian wyglądu zewnętrznego po 3 godzinach wstrząsania, masa jednorodna bez widocznych grudek asfaltu,
 • zdolność rozcieńczania wodą - powyżej 100%,
 • trwałość - w temperaturach dodatnich (pow. +5°C), w szczelnie zamkniętych pojemnikach
 • 12 miesięcy od dały produkcji,
 • czas tworzenia powłoki - w warstwie grubości max 1 mm w temperaturze ok. 20°C po upływie ok. 4 godzin.Po tym czasie niedopuszczalne jest odrywanie i wymycie powłoki.