SUPRABIT przeznaczony jest do:

 • konserwacji i renowacji starych pokryć dachowych - pokrycia renowacyjne,
 • konserwacji nowych pokryć dachowych na podłożu przynajmniej jednej warstwy papy asfaltowej (pokrycia nowe),
 • wykonywania pokryć bezpapowych,
 • gruntowania podłoża pod wszelkiego rodzaju izolacje bitumiczne,
 • izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej (np. fundamentów, posadzek),
 • zabezpieczania powierzchni stalowych.


Powłoki z SUPRABITU mogą być wykonane na powierzchniach o dowolnym spadku oraz na różnych rodzajach podłoża (papa, beton, blacha, warstwa termoizolacji).
Powłoki występują w wersji niezbrojonej i zbrojonej tkaninami technicznymi.
Na pokryciach dachowych w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed działaniem promieni słonecznych stosuje się posypki mineralne (np. bazalt, łupek chlorytowo-serycytowy).

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

 • Przed zastosowaniem masy asfaltowa - kauczukowej SUPRABIT należy dokładnie ją wymieszać.
 • Roboty hydroizolacyjne wykonywać w temp. min. 5°C przy bezdeszczowej pogodzie gwarantującej wysuszenie każdej warstwy.
 • Do rozprowadzania SUPRABIT zaleca się stosowanie szczotek dekarskich.
 • Stosowana do prac szczotkę przechowywać w trakcie trwania robót w SUPRABICIE, a po ich zakończeniu wypłukać w wodzie a następnie np. w rozpuszczalniku bezynowym.
 • Wszelkie zabrudzenia z SUPRABITU można na świeżo zmyć woda, po wyschnięciu natomiast np. rozpuszczalnikiem benzynowym.
 • Do robót z użyciem SUPRABITU korzystne jest stosowanie lateksowych rękawic ochronnych.
 • W czasie wykonywania pokryć dachowych pracownik wykonujący roboty zobowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów BHP obowiązujących przy robotach dekarskich.
 • Rozcieńczanie masy dopuszcza się wyłącznie dla potrzeb gruntowania podłoża i nasycania włókniny wigoniowej.
 • Każda warstwę SUPRABITU należy nakładać po wysuszeniu poprzedniej. Czas potrzebny do wysuszenia każdej warstwy zależy m. in. od warunków atmosferycznych oraz od grubości powłoki. W miesiącach letnich, dla warstwy niezbrojonej wynosi średnio od 2 do 4 godzin. W miesiącach wiosennych i jesiennych temperatury są zbliżone do dolnej granicy stosowania suprabitu tj. ok. 5° C, a wilgotność wyższa niż przeciętna.

Niesłoneczna, bezwietrzna pogoda w połączeniu z niska temperaturą i wysoka wilgotnością powoduje znaczne wydłużenie czasu schnięcia warstwy suprabitu - nawet do kilku na stu godzin, (szczególnie w przypadku warstwy zbrojonej włóknina) - wtedy też zaleca się nanoszenie cienkich warstw masy.