Zaletą stosowania masy SUPRABIT jest:

 • optymalizacja kosztów poprzez dobór wariantów technologii zgodnie z oczekiwaniami inwestora
 • eliminacja kosztów zrywania starych warstw papy oraz jej utylizacji,
 • minimalny koszt napraw obróbek blacharskich,
 • wyeliminowanie ingerencji w instalacje odgromowe,
 • precyzyjne uszczelnianie wszystkich detali dachowych na stykach pokrycia z obróbkami (masa i tkaniny zbrojące),
 • wyeliminowanie ryzyka użycia otwartego ognia bezpieczeństwo wykonywania prac, wykluczenie zagrożenia pożarowego,
 • ograniczenie do minimum uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami (m.in. brak oparów podgrzewanego lepiku),
 • niski koszt eksploatacji,
 • możliwość wykonywania powłok na zawilgoconym podłożu - powłoka paroprzepuszczalna.

Wszystkie proponowane przez nas materiały posiadają certyfikaty uznanych ośrodków badawczych:

 • certyfikat nr B/32/14/98 - PCBC Gdańsk,
 • atest higieniczny nr MK/B/2515/01/98- PZH Warszawa,
 • badania ITB na zgodność z normą PN-B-24000 - ITB Warszawa,
 • klasyfikacja ogniowa nr LP-1121/11.5-18/98 w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny - ITB Warszawa

Nasz system zastosowano już na tysiącach obiektów przemysłowych, handlowych i mieszkalnych w kraju i za granicą. Tylko w roku 1999 wykonano w naszym systemie ok. 500 tys. m2 powłok hydroizolacyjnych.