FORMATY I WIĄZANIE CEGIEŁ W MURZE


Format DF
240 x 115 x 52 mm


Format DF
190 x 90 x 90 mm

Format WF
210 x 100 x 52 mm

Format WDF
210 x 100 x 65 mm

Format NF
240 x 115 x 52 mm

Format WDF
240 x 115 x 113 mm
 

 

Jakość i formaty określono w DIN ; DIN - Niemiecka Norma Przemysłowa .DIN opisuje przede wszystkim jakość, trwałość produktu i wymiary cegły. W wyborze najodpowiedniejszego formatu pomoże Państwu architekt. Odpowiednio dobrany format i spoina podkreśla styl domu.

Firma Röben dysponuje 6 rożnymi formatami cegły klinkierowej i licowej. Czy to nie zdumiewające, jak wiele możliwości daje prostokątna forma cegły w jednym wiązaniu muru. Pokazane tu wiązania muru to tylko niektóre z możliwych. Dla lepszego porównania wybraliśmy ten sam format cegły. Każdy inny byłby również możliwy . Jeżeli maja Państwo na uwadze różnorodne kolory i lica cegły oraz kolory i sposoby wykonania spoiny, na pewno zrozumiecie zachwyt wielu inwestorów tymi jedynymi w swoim rodzaju cegłami.

Wiązanie wozówkowe.

Wszystkie warstwy składają się z wozówek, które z warstwy na warstwę przesuwane są o 1/2 cegły (=średnie wiązanie) lub o 1/4 cegły (= wiązanie dźwigające).


 

Wiązanie blokowe.

Wozówki i główki zmieniają się regularnie. Spoiny pionowe warstwy leża prostopadle jedna na drugiej.


 

Wiązanie krzyżowe.

Podobnie, jak przy wiązaniu blokowym warstwy wozówki i główki zmieniają się. Spoiny pionowe każdej co drugiej warstwy wozowkowej są przesunięte o 1/2 długości cegły, co daje w rezultacie charakterystyczny "wzór krzyża".


 

Wiązanie gotyckie.

Wozówki i główki zmieniają się regularnie w obrębie jednej warstwy. Spoiny pionowe każdej co drugiej warstwy leża jedna na drugiej, każdorazowo są one przesunięte o 1/2 szerokości główki.


 

Wiązanie wendyjskie.

Z warstwy na warstwę wymienia się co 2 wozówka i co główka, przy czym spoiny pionowe każdej co drugiej warstwy leża jedna na drugiej.


 

Wiązanie dzikie.

Jak sama nazwa mówi, wozówki i główki wymieniają się nieregularnie.