KWARTSPUTZ - do wnętrz

OPIS PRODUKTU

Ozdobny, matowy tynk strukturalny wykonany na bazie żywicy akrylowej i kwarcu.
Ostateczna faktura tynku zależy od zastosowanych narzędzi.

WŁAŚCIWOŚCI

 • wodorozcieńczalny
 • wodoodporny
 • mrozoodporny
 • przepuszcza parę wodną
 • przyjazny środowisku naturalnemu
 • zmywalny

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, niezakurzone i niezatłuszczone.
Należy usunąć tapety i odstające słabe warstwy.
Do reperacji podłoża używać materiałów niezawierających wapna.
Powierzchnie brudne, tłuste oraz słabe farby emulsyjne (kredowe, wapienne) zmyć wodą z amoniakiem. Przygotowane podłoże pokryć GRUNTEM pod tynki strukturalne.
Ssanie podłoża regulować preparatem Impregnat.
Zakleić lub zakryć powierzchnie, które nie będą pokrywane.

WYKONANIE

Tynk nałożyć równomiernie pacą lub natryskiem,
a następnie nadać strukturę np. gąbczastym wałkiem.
Dopuszcza się stosowanie innych narzędzi do wykończenia faktury.
Podłoże musi być tego samego koloru co tynk kwarcowy.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temperatury +200C
i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Prace wykonywać techniką “mokre na mokre”.
Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji.
Należy unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami .
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby stosowania lub zasięgnąć porady producenta

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu , temp. min.+50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Tynk produkowany jest w kolorze białym, w kolorach wzornika oraz kolorach na zamówienie.
Ma konsystencję pasty. Konfekcjonowany w opakowaniach 8, 18kg.
Paleta opakowań 18kg-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, wałek gąbczasty, pędzel.
Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.


REIBENPUTZ W- tynk akrylowy do wnętrz

OPIS PRODUKTU

Tynk ozdobny, wykonany na bazie żywicy akrylowej, o charakterystycznej rowkowej strukturze.

WŁAŚCIWOŚCI

 • przepuszcza parę wodną
 • umiarkowanie zmywalny
 • odporny na uszkodzenia
 • nieszkodliwy dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz i budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, niezakurzone. Należy usunąć tapety i odstające słabe warstwy.
Do reperacji podłoża używać materiałów niezawierających wapna.
Powierzchnie brudne i tłuste oraz słabe farby emulsyjne (kredowe, wapienne)
zmyć wodą z amoniakiem. Przygotowane podłoże pokryć GRUNTEM pod tynki strukturalne.
Ssanie podłoża regulować preparatem Impregnat.
Zakleić lub zakryć powierzchnie, które nie będą pokrywane.

WYKONANIE

Tynk nanieść równomiernie nierdzewną pacą, następnie nadać żądany wzór za pomocą plastikowej pacy okrężnymi lub podłużnymi ruchami.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min.+50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp.+200C
i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Prace wykonywać techniką “mokre na mokre”.
Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami .
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu,
w temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Tynk produkowany jest w kolorze białym, w kolorach wzornika
oraz kolorach na zamówienie. Ma konsystencję pasty. Konfekcjonowany w opakowaniach 18kg.Paleta opakowań-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, paca plastikowa. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.


SPACHTELPUTZ W - tynk akrylowy do wnętrz

OPIS PRODUKTU

Tynk ozdobny wykonany na bazie żywicy akrylowej. Dodatek wyselekcjonowanego kruszywa tworzy charakterystyczną strukturę drobno lub gruboziarnistego grysu.

WŁAŚCIWOŚCI

 • umiarkowanie zmywalny
 • przepuszcza parę wodną
 • odporny na uszkodzenia
 • nieszkodliwy dla środowiska

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich wewnątrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, niezakurzone. Należy usunąć tapety i odstające słabe warstwy.
Do reperacji podłoża używać materiałów niezawierających wapna.
Powierzchnie brudne, tłuste oraz słabe farby emulsyjne (kredowe, wapienne)
zmyć wodą z amoniakiem ( 3% r-r), a następnie czystą wodą.
Zakleić lub zakryć powierzchnie, które nie będą pokrywane.
Przygotowane podłoża pokryć GRUNTEM pod tynki strukturalne.
Podłoża piaszczyste pylące pokryć najpierw Impregnatem.

WYKONANIE

Tynk nanieść równomiernie pacą metalową nierdzewną,
wyrównać i wydobyć odpowiednią strukturę przy pomocy pacy plastikowej.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min.+50C .
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp.+200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Prace wykonywać techniką “mokre na mokre”.
Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji.

 

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału,
prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami .
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Tynk produkowany jest w kolorze białym, w kolorach wzornika oraz kolorach na zamówienie.
Ma konsystencję pasty. Konfekcjonowany w opakowaniach 18kg.
Paleta opakowań-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska,
wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, paca plastikowa. Po pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.


RAUHFASERdo wnętrz

OPIS PRODUKTU

Tynk strukturalny, matowy wykonany na bazie żywicy akrylowej.
Fakturę tworzą wyselekcjonowane włókna drzewne.

WŁAŚCIWOŚCI

 • przepuszcza parę wodną
 • umiarkowanie zmywalny
 • bez zapachu
 • nie sedymentuje
 • przyjazny środowisku naturalnemu

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, niezakurzone i niezatłuszczone.
Należy usunąć tapety i odstające słabe warstwy.
Do reperacji podłoża używać materiałów niezawierających wapna.
Powierzchnie brudne , tłuste oraz słabe farby emulsyjne (kredowe, wapienne),
zmyć wodą z amoniakiem (3% r-r), następnie czystą wodą.
Przygotowane podłoże pokryć farbą akrylową.
Stare, piaszczyste tynki i podłoża mocno wchłaniające wilgoć, pokryć najpierw preparatem Impregnat. Wszystkie powierzchnie, które nie będą pokrywane tynkiem należy wcześniej zakleić lub zakryć.

WYKONANIE

Rauhfaser przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Tynk nakłada się natryskiem na wcześniej przygotowane podłoże, w wyjątkowych wypadkach pacą wałkiem lub pędzlem.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min. +50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp. +200C i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach, czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Prace wykonywać techniką “mokre na mokre”,
tzn. poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać tynkiem podczas jednej operacji.

 

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami.
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania l
ub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Tynk produkowany jest w kolorze białym, w kolorach wzornika oraz w kolorach na zamówienie. Konfekcjonowany jest w opakowaniach 5, 10 litrowych.
Paleta opakowań 10L-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne,
pozostałości nieszkodliwe dla środowiska, wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Natrysk, w wyjątkowych wypadkach paca, wałek, pędzel. Narzędzia po pracy myć w ciepłej wodzie.


TYNK NATRYSKOWY SZPAK - tynk akrylowy do wnętrz

OPIS PRODUKTU

Tynk strukturalny, matowy wykonany na bazie żywicy akrylowej.
Fakturę tworzą krople tynku na gładkiej powierzchni podłoża.

WŁAŚCIWOŚCI

 • przepuszcza parę wodną
 • umiarkowanie zmywalny
 • bez zapachu
 • nie sedymentuje
 • wodorozcieńczalny
 • przyjazny środowisku naturalnemu

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania ozdobnych wypraw tynkarskich wewnątrz i budynku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być nośne, suche, niezakurzone i niezatłuszczone.
Należy usunąć tapety i odstające słabe warstwy.
Do reperacji podłoża używać materiałów niezawierających wapna.
Powierzchnie brudne i tłuste oraz słabe farby emulsyjne (kredowe, wapienne)
zmyć wodą z amoniakiem. Przygotowane podłoże pokryć farbą akrylową.
Stare, piaszczyste tynki i podłoża mocno wchłaniające wilgoć, pokryć najpierw preparatem TORAED Impregnat.
Zakleić lub zakryć powierzchnie, które nie będą pokrywane.

WYKONANIE

Tynk natryskowy SZPAK przed użyciem należy dokładnie wymieszać.
Tynk nakłada się w dwóch operacjach. Pierwszy natrysk przygotowuje podłoże, wykonuje się go dyszą 1-2mm,powierzchnię można zagładzić pacą.
Drugi natrysk przeprowadza się po wyschnięciu podłoża min. po 3 godzinach od nałożenia.
Drugi natrysk wykonuje się dyszą 2-4mm tak aby uzyskać efekt grubych kropli na ścianie.
Kolor podłoża po pierwszym natrysku musi być jednolity ale może być różny od koloru drugiego natrysku.

UWAGA
Prace wykonywać przy temp. powietrza i podłoża min.+50C.
Wszelkie dane i informacje odnoszą się do temp.+200C
i wilgotności względnej powietrza 65%.
W innych warunkach czasy wiązania i schnięcia mogą ulec zmianie.
Prace wykonywać techniką “mokre na mokre”.
Poszczególne ściany, elementy podłoża pokrywać podczas jednej operacji.
Unikać przeciągów oraz bezpośredniego oddziaływania słońca.

ZALECENIA

Oprócz podanych powyżej skróconych informacji dotyczących sposobu użycia materiału, prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami .
Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału,
jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane.
W przypadkach wątpliwych należy wykonywać własne próby zastosowania
lub zasięgnąć porady producenta.

SKŁADOWANIE

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu,
w temp. min. +50C okres składowania wynosi 12 miesięcy.

POSTAĆ

Tynk produkowany jest w kolorze białym, w kolorach wzornika TORAED
oraz kolorach na zamówienie. Konfekcjonowany w opakowaniach 5,10L.
Paleta opakowań 10L-44szt.

EKOLOGIA

Polimery łatwe do utylizacji, wodorozcieńczalne, pozostałości nieszkodliwe dla środowiska, wypełniacze dopuszczone do kontaktu z żywnością.

NARZĘDZIA

Natrysk, w wyjątkowych wypadkach paca, wałek, pędzel.
Narzędzia po pracy myć w ciepłej wodzie.