kps tp
tynk podkładowy

 

ZASTOSOWANIE
Klasyczny tynk cementowo-wapienny na zewnątrz i do wnętrz. Nie wymaga wykończenia ale może być stosowany jako warstwa podkładowa pod tynki cienkowarstwowe lub szlachetne, a także pod powłoki malarskie. Może być stosowany na ścianach z betonu komórkowego, minimalna grubość warstwy 1,5 cm.
WŁAŚCIWOŚCI
Mrozoodporny, dobrze paroprzepuszczalny, niepalny, odporny na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza.


extra ts
tynk podkładowy

 

ZASTOSOWANIE
Do wygładzania powierzchni oraz drobnych napraw fasady.
WŁAŚCIWOŚCI
Wysokiej jakości szpachlówka cementowa zmodyfikowana dodatkiem żywic syntetycznych. Łatwa w użyciu i obróbce.


terranova tds, tdb

tynk podkładowy

 

ZASTOSOWANIE
Cementowo-wapienna gładź tynkarska do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Służy do wyrównywania powierzchni pod tynki cienkowarstwowe lub powłoki malarskie. Zalecana szczególnie jako warstwa wyrównująca lub wykończeniowa dla tynków renowacyjnych i ciepłochronnych.
WŁAŚCIWOŚCI
Mrozoodporny, dobrze paroprzepuszczalny, niepalny, odporny na alkaliczne zanieczyszczenia powietrza.