PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE Z KRAWĘDZIĄ KP

NORGIPS GKB standardowa 9,5 mm

Szerokość - 600 mm
Długość - 2400 mm

Płyta podłogowa przeznaczona jest jako podkład pod parkiet, płytki, pokrycia dywanowe itp. Posiada znaczną wytrzymałość na ściskanie. Składa się z rdzenia gipsowego wzmocnionego włóknem szklanym, który umieszczony jest między dwoma warstwami szczególnie wytrzymałego kartonu. Krawędź płyty jest równa, bez spłaszczenia.