W skład linii biznesowej Górażdże Cement wchodzą:

- trzy zakłady produkcyjne: Cementownia Górażdże, Przemiałownia EKOCEM i Cementownia   Strzelce Opolskie
- trzy kopalnie: Folwark, Górażdże i Strzelce Opolskie, gdzie eksploatowane są złoża wapieni i margli, podstawowych surowców do produkcji cementu

Zlokalizowana w miejscowości Chorula na Opolszczyźnie Cementownia "Górażdże" należy do europejskiej czołówki producentów cementu. Produkcja klinkieru odbywa się tu w oparciu o suchą, energooszczędną technologię. Zakład może produkować rocznie ok. 3,5 mln ton różnych gatunków cementu. Asortyment produkcji obejmuje: cement portlandzki CEM I, cement portlandzki popiołowy CEM II /B-V, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M.

Po przeprowadzonej w 2001 roku modernizacji młyna cementu, zakład dysponuje obecnie jedną z najnowocześniejszych w Europie linii do przemiału cementu z prasą rolową i V-separatorem.
W 2003 roku zakończyła się największa inwestycja w historii zakładu - modernizacja linii technologicznej pieca nr 1 do wypału klinkieru. W wyniku modernizacji wydajność pieca obrotowego nr 1 zwiększyła się z 3500 do 6000 ton klinkieru/dobę, a łączne zdolności produkcyjne Cementowni Górażdże wzrosły o 35 % tj. do 2,8 mln ton klinkieru rocznie. Obok planowanego wzrostu wydajności inwestycja umożliwiła obniżenie zużycia energii elektrycznej o 10 %, a energii cieplnej o 18%.

Głównym celem modernizacji pieca było przede wszystkim znaczące obniżenie kosztów produkcji poprzez zmniejszenie jednostkowego zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Aby to osiągnąć konieczne stało się zatrzymanie produkcji klinkieru w oparciu o metodę mokrą w Cementowni Strzelce Opolskie i podniesienie wydajności jednego z pieców pracujących na metodę suchą w Cementowni Górażdże. Koszt modernizacji linii technologicznej pieca do wypału klinkieru i inwestycji z tym związanych wyniósł  ponad180 mln złotych

W 2003 roku  Górażdże Cement S.A.  dokonały kolejnej inwestycji kapitałowej, nabywając większościowe udziały w firmie Ekocem. Sp. z o.o. Tym samym do Grupy Górażdże dołączył trzeci zakład produkcyjny – zlokalizowana w Dąbrowie Górniczej przemiałownia o zdolnościach produkcyjnych 800 000 ton cementu rocznie. Zakład został wybudowany na przełomie 1999/2000 roku i wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia do produkcji cementów hutniczych i żużlowych ( cement portlandzki żużlowy CEM II/ B-S, cement hutniczy CEM III /A, CEM III/B .

Cementownia Strzelce Opolskie

Położona jest w województwie opolskim, w pobliżu miasta od którego wzięła nazwę. Zakład został oddany do eksploatacji w 1976 r. Cementownia "Strzelce Opolskie" specjalizuje się w produkcji cementów zawierających w swoim składzie granulowany żużel wielkopiecowy (cement portlandzki żużlowy CEM II/ B-S, cement hutniczy CEM III/A).