Produkty firmy Lafarge Cement utożsamiane są zawsze z wysoką jakością, wynikającą z wieloletnich doświadczeń Koncernu i ciągłej pracy nad podnoszeniem jakości naszych produktów, poprzez unowocześnienie technologii produkcji, systemów zarządzania i metod badawczych.
Produkty Lafarge Cement charakteryzują się wysoką jakością i stabilnością parametrów, dzięki czemu ich stosowanie stwarza klientowi poczucie bezpieczeństwa.

 • CEMENT HUTNICZY
  - CEM III/A 32,5 R

 • CEMENT PORTLANDZKI
  - CEM I 32,5 R
  - CEM I 42,5 R
  - CEM I 52,5 R


 • CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY
  - CEM II/A-V 32,5 R
  - CEM II/A-V 42,5 R
  - CEM II/B-V 32,5 R


 • CEMENT PORTLANDZKI ŻUŻLOWY
  - CEMII/A-S 32,5 R

 • CEMENT PORTLANDZKI ŻUŻLOWO-POPIOŁOWY
  - CEM II/B-SV 32,5 R

 • WAPNO SUCHOGASZONE 01